Par asociāciju

Drošības Nozares Kompāniju Asociācijā ir apvienojušies vadošie Latvijas apsardzes nozares uzņēmumi. Tā kā šobrīd spēkā esošie normatīvie akti un kopējā situācija nozarē veicina plašu “pelēkā sektora” eksistenci, nozares uzņēmumi ir vienojušies par sadarbību, lai sekmētu ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Būtiskākie asociācijas vidēja un ilgtermiņa uzdevumi ir:

  • cīņa par legālu nodarbinātu un pilnīgu nodokļu nomaksu apsardzes nozarē;
  • adekvāta atalgojuma nodrošināšana apsardzes nozarē strādājošajiem;
  • legālajam biznesam konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides izveide;
  • dažādu auditoriju pušu izglītošana par kvalitatīvu pakalpojumu drošības nozarē;
  • apsardzes pakalpojumu publisko iepirkumu sistēmas pilnveide;
  • publiskā sektora atbildības veicināšana, izvēloties apsardzes pakalpojuma sniedzēju. 

Asociācija ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs.