Dokumenti / Memorands

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija

Memorands

Apsardzes nozare ir nozīmīga Latvijas ekonomikai. Tomēr vienlaikus tās devums varētu būt pat vairākas reizes lielāks. Šobrīd spēkā esošais nozares normatīvais regulējums principā veicina plašu “pelēkā sektora” eksistenci šajā uzņēmējdarbības jomā.

Nesakārtotas apsardzes biznesa vides dēļ cieš ne tikai tie apsardzes uzņēmumi, kas īsteno godīgu biznesa praksi, bet arī visa Latvijas ekonomika – ievērojami līdzekļi aizplūst garām valsts budžetam.

Mēs uzskatām, ka esošo situāciju ir nepieciešams kardināli mainīt, jo līdz šim īstenotās aktivitātes acīmredzami nav bijušas pietiekami efektīvas, mērķtiecīgas un konsekventas. Asociācijas mērķis ir apvienot visus nozīmīgākos nozares uzņēmumus un šo situāciju mainīt tā, lai legāli strādājošie uzņēmumi varētu strādāt vidē, kas sekmē godīgas uzņēmējdarbības attīstību.

Ar šo memorandu, zemāk parakstījušies apsardzes nozares uzņēmumi, vienojas par kopīgu sadarbību, lai sekmētu ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Būtiskākie asociācijas vidēja un ilgtermiņa uzdevumi ir:
•    cīņa par legālu nodarbinātību un pilnīgu nodokļu nomaksu apsardzes nozarē;
•    adekvāta atalgojuma nodrošināšana apsardzes nozarē strādājošajiem;
•    legālajam biznesam konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides izveide;
•    dažādu auditoriju pušu izglītošana par kvalitatīvu pakalpojumu drošības nozarē;
•    apsardzes pakalpojumu publisko iepirkumu sistēmas pilnveide;
•    publiskā sektora atbildības veicināšana, izvēloties apsardzes pakalpojuma sniedzēju.

Parakstot šo Memorandu, puses apņemas pildīt Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas statūtos iekļautos uzdevumus, balstoties uz savstarpējās sadarbības un koleģialitātes principiem, cienot interešu dažādību un sekmējot ilgtspējīgu Latvijas ekonomisko attīstību.

Mēs aicinām arī citus apsardzes nozares uzņēmumus pievienoties Memorandam, tādējādi vēl vairāk sekmējot ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību.

Grifs AG                                                                                                 G4S Latvia