Par asociāciju / Kā kļūt par biedru

Iestāšanās kritēriji:

  • Pozitīvi finanšu rādītāji;
  • Laba reputācija, nav iesaistīti publiskos skandālos;
  • Pēdējo divu gadu laikā nav pārkāpumu saistībā ar darba aizsardzību/darba laika uzskaiti;
  • Trešo pušu apliecinājumi godprātīgai uzņēmējdarbībai (“Baltais saraksts”, “Ilgtspējas indekss” u.c.).

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums par uzņemšanu asociācijā;
  • VID izziņa par uzņēmuma sociālā nodokļa nomaksas apmēru uz darbinieku skaitu;
  • VID izziņa par uzņēmuma nodokļu nomaksu uz 1 eiro;
  • Izziņa no VDI par konstatētajiem pārkāpumiem uzņēmumā pēdējo divu gadu laikā;
  • Asociācijas biedru rekomendācijas.