Biedri / GRIFS AG

Drošības kompānija GRIFS AG ir dibināta 2002. gadā un šobrīd var lepoties ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi drošības pakalpojumu nodrošināšanā. GRIFS AG ir vienīgais Latvijas kapitāla apsardzes uzņēmums, kas darbojas visās Baltijas valstīs, nodrošinot darbu 1720 darbiniekiem un apsargājot vairāk nekā 23 600 fiziskās un tehniskās apsardzes objektus. GRIFS AG Latvijā nodrošina 571 darba vietas un šobrīd ir viens no vadošajiem apsardzes nozares uzņēmumiem. Uzņēmumam Latvijā ir vairāk nekā 7400 klientu un apsargājamo objektu.

GRIFS AG galvenā uzmanība koncentrēta uz tirdzniecības centru, lielveikalu, biroju ēku, ražošanas objektu un teritoriju apsardzi, kā arī izstrādāto iztrūkumu novēršanas programmu. Pakalpojumu pamatā ir orientēšanās uz preventīvo pasākumu nodrošināšanu – risku analīze un to novēršanas metožu noteikšanu. Klientam sniegtais piedāvājums ir komplekss, tas ietver dažādus produktus atkarībā no risku novēršanas efektivitātes.

GRIFS AG ir Industriālās drošības sertifikāts, Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas apsardzes darbības licence, tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanas licence un strādā pēc kvalitātes vadības sistēmas aktuālā ISO 9001:2015 standarta.