Apsardzes nozares asociācijas paraksta nodomu protokolu par ģenerālvienošanās izstrādi

Piektdien, 22. septembrī, apsardzes nozari pārstāvošās uzņēmēju asociācijas – Drošības Nozares Kompāniju Asociācija (DNKA) un Latvijas Drošības biznesa asociācija (LDBA) – parakstīja nodomu protokolu, kurā apliecina apņemšanos sadarboties ar trešajām pusēm, lai noslēgtu ģenerālvienošanos par minimālo algu līmeni apsardzes nozarē un panāktu izdevīgāku tiesisko regulējumu.

Abas asociācijas vienojušās panākt, ka ar likuma spēku tiek apstiprināts, ka no 2020. gada apsardzes darbinieka minimālais atalgojums pirms nodokļu nomaksas būs 3,00 EUR/stundā, no 2021. gada – 3,20 EUR/stundā, no 2022. gada – 3,40 EUR/stundā. Nodomu protokols pauž apņemšanos sakārtot profesiju klasifikatora grupās 5414 un 5419 iekļautās profesijas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un normatīvo aktu prasībām.

DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks un LDBA prezidents Jānis Zeps, parakstot nodomu protokolu, vienojušies, ka abu asociāciju biedri, strādās pie tā, lai, sniedzot fiziskās apsardzes pakalpojumus valsts un pašvaldību sektora pasūtītājiem, tiktu nodrošināta ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana avansā ne mazākā apmērā, kā aprēķinot no visu pakalpojumu līgumā paredzēto piesaistīto apsardzes darbinieku minimālās mēnešalgas kopsummas.

Nevalstiskās organizācijas vienojušās strādāt pie apsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārskatīšanas un jauna apsardzes darbības likuma izstrādes. Par prioritārām likumdošanas izmaiņām uzskatāma apsardzes komersantu un nodarbināto reģistra ieviešana, un apsardzes darbinieku kvalifikācijas līmeņu noteikšana. Tāpat DNKA un LDBA vienojušās virzīt likuma grozījumus, kas paredzētu valsts un pašvaldību iestāžu vadītāju atbildību, ja to apakšuzņēmēji (piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji) neveic nodokļu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā.

Abas organizācijas vienojušās panākt, ka, sniedzot fiziskās apsardzes pakalpojumus, netiek izmantoti apakšuzņēmumi, mikrouzņēmumi un jebkādas citas formas, kā vien darba ņēmēja un devēja attiecības (izņēmuma gadījums ir apsardzes nodrošināšana masu pasākumos).

Nodomu protokols parakstīts šodien, 22. septembrī, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes laikā.

DNKA prezentācija pieejama šeit.

Nodomu protokols pieejams šeit.