Asardzes uzņēmumiem darbinieku veselība ir prioritāte

Apsardzes darbinieki ir viena no tām profesijām, kas pirmā saskaras ar iedzīvotāju augošo agresiju, ko rada ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un neziņa par nākotni. Darbinieki ik dienu saskaras ar apmeklētājiem, kuri var radīt draudus viņu veselībai, pat ja tiek ievērotas visas darba drošības prasības.

Apsardzes nozares uzņēmumiem darbinieku veselība ir pirmajā vietā. Visi darbinieki, kuriem ir kontakts ar cilvēkiem, tiek nodrošināti ar veselības aizsardzības līdzekļiem, lai mazinātu darbinieku saslimšanas riskus ar COVID-19. Apsardzes kompānijas rūpīgi ievēro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijas, tomēr joprojām pretrunīgi tiek skaidrots jautājums par sejas masku lietošanu. To obligāta lietošana ir noteikta tikai sabiedriskajā transportā, bet tomēr komersanti nodrošina darbiniekus ar maskām, jo klienti sagaida, ka pakalpojumu sniedzējs nodrošina maksimālu aizsardzību.

Atšķirīgā izpratne par drošības pasākumiem rada asas diskusijas gan apmeklētāju starpā, gan apmeklētāju komunikācijā ar darbiniekiem. “Pašreizējo apstākļu iespaidā cilvēki kļuvuši nervozi un pat agresīvi. Pieaudzis to gadījumu skaits, kad izsaukumos nepieciešams pielietot fizisku spēku. Ir bijuši gadījumi, kad likuma pārkāpējs uzbrūk ar nazi. Tieši šādu incidentu dēļ pieaug fiziskās apsardzes nozīme, jo apsardzes darbinieks spēj profesionāli risināt dažādus konfliktus. Apsardzes darbinieki tiek regulāri instruēti un tiek pārrunāts, kā reaģēt dažādās situācijās un kam vairāk pievērst uzmanību,” norāda Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.

Apsardzes komersanti darbiniekiem izsniedz nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, kuru kopējās izmaksas ir vidēji 4 eiro dienā uz darbinieku. Uzņēmumā ar 1200 darbiniekiem šī summa sastāda pat 80 000 eiro mēnesī. Izmaksas atšķiras, jo ir dažādi ekipējuma varianti, klientu profili, svārstās arī iepirkumu cenas.

Tie ir lieli ieguldījumi sabiedrības veselības aizsardzībai un drošības izjūtas radīšanai, kurus apsardzes komersanti sedz no sava budžeta. Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks pauž viedokli, ka “ļoti nepieciešams būtu valsts atbalsts, kompensējot izmaksas, kas rodas komersantiem individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu, kā arī drošības aprīkojuma iegādei. Pozitīvu ietekmi radītu arī sabiedrības izglītošanas pasākumi, lieku reizi atgādinot, ka cieņpilnai uzvedībai ir vērtība.”