Arnis Vērzemnieks: Ir sperts milzīgs solis apsardzes nozares sakārtošanā

Apsardzes darbības reģistra (ADR) virzīšana apstiprināšanai Ministru kabinetā ir milzīgs solis nozares sakārtošanā. ADR ievērojami uzlabotu nozares pārredzamību, kas būtiski atvieglos uzraugošo iestāžu darbu, bet pakalpojuma pircējiem sniegs iespēju paliecināties par pakalpojuma sniedzēju. Par ADR izveidi diskusijas notiek jau vairākus gadus, pašlaik process ir jūtami pavirzījies uz priekšu. Iekšlietu ministrija (IeM) ir norādījusi, ka ADR varētu sākt darboties no 2021. gada.

Ēnu ekonomikas izskaušana

Lielais ēnu ekonomikas īpatsvars apsardzes nozarē ne tikai kropļo konkurenci, bet arī kaitē apsardzes nozares prestižam un klientu iespējai saņemt kvalitatīvu un drošu pakalpojumu. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem gandrīz puse jeb 49% no licencētajiem apsardzes komersantiem saviem darbiniekiem maksā algu, kas ir zemāka par valstī noteikto minimālo algu.

Savukārt 25% apsardzes jomā strādājošo saņem atalgojumu, kas ir zemāks par minimālo algu. Lai izskaustu negodīgu komercpraksi apsardzes pakalpojumu nozarē, ADL nepieciešamība sarunās ar nozari uzraugošajām institūcijām tiek aktualizēta jau vairākus gadus. ADR būs pieejama informācija par nozares uzņēmumu apgrozījumu, nodokļu nomaksas apjomu, darbinieku skaitu uzņēmumā, kā arī izpildīto fiziskās apsardzes pakalpojumu apjomu ar un bez apakšuzņēmējiem. Šāds reģistrs nozari noliek kā uz paplātes. Negodprātīgajiem uzņēmumiem tas ievērojami traucēs veikt prettiesiskas darbības. Daudzi būs spiesti iziet no pelēkā sektora, bet citi beigs savu darbību.

ADR kā komersanta pakalpojumu kvalitātes latiņa

ADR kalpos par būtisku lēmumu pieņemšanas faktoru tiem apsardzes pakalpojumu pircējiem, kuri vēlas saņemt drošu, kvalitatīvu un godīgu pakalpojumu. Proti, ikviens, kurš meklēs apsardzes pakalpojuma sniedzēju, ielūkojoties ADR, varēs būt drošs, ka šajā datu bāzē atrodamie komersanti ir godprātīgi, jo ar iesniegtās informācijas starpniecību apliecina, ka ir nomaksājuši visus nodokļus, kā arī pilda visas pārējās tiesību aktos noteiktās prasības apsardzes uzņēmumiem. Patlaban Latvijas apsardzes pakalpojumu tirgū darbojas ap 430 dažādu uzņēmumu, no kuriem daļa, visticamāk, nemaz nesniedz apsardzes pakalpojumus to klasiskajā izpratnē.

Šādu uzņēmumu skaits pēc ADR ieviešanas būtiski samazināsies, jo tiks ieviesta ikgadēja reģistra uzturēšanas maksa. Pagaidām ikgadējā maksa noteikta 10% apmērā no izsniegtās licences maksas, taču Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) uzskata, ka šai summai būtu jābūt vismaz 25% no licences maksas. Tādējādi tirgū paliktu tie uzņēmēji, kuri tiešām vēlas attīstīt savu biznesu, nevis veidot čaulas kompānijas.

Īpaši svarīgi publiskajos iepirkumos

ADR uzturēšana īpaši svarīga ir publiskajam sektoram, kas iepirktos pakalpojumus apmaksā no nodokļu maksātāju naudas. Ņemot vērā, ka valsts vai pašvaldību struktūras jebkuru pakalpojumu iepērk publiska iepirkuma procesā, ADR ir nozīmīgs instruments, ar kuru pircējs var nodrošināties, lai netiktu izraudzīts tāds pakalpojuma sniedzējs, kas – nereti neadekvāti – zemāko cenu iepirkumā spējīgs piedāvāt, apejot godīgas konkurences principus. ADR arī palīdzēs pakalpojuma pircējiem neizvēlēties tādu apsardzes uzņēmumu, kas zemāko cenu piedāvā, jo ir veicis manipulācijas ar stundu likmēm, norādot tās zemākas par patieso minimālo stundas likmi nozarē.

Vienlaikus skaidrs, ka tikai ADR izveide vien neatrisinās nozares problēmu, kuras iemesls ir liela vienaldzība no pasūtītāju puses publisko iepirkumu konkursos, pietiekami rūpīgi neizvērtējot iespējamos apsardzes pakalpojuma sniedzējus. Ir cerība, ka ADR datu pārbaude un analīze kļūs par vienu no galvenajiem faktoriem, ko ņems vērā publiskajos iepirkumos, izvēloties pakalpojuma sniedzēju.