DNKA: Apsardzes nozari nepieciešams iekļaut atbalstāmo nozaru sarakstā

Turpinoties COVID-19 ietekmei uz Latvijas ekonomiku, dīkstāvē esošo apsardzes nozarē strādājošo darbinieku skaits nākošās nedēļas laikā var pieaugt līdz pat 3000. Tas var radīt būtisku ietekmi uz sociālo budžetu darbinieku atlaišanas gadījumā, kā arī apdraudēt gan personu, gan sabiedrības, gan valsts drošību.

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtējo situāciju Latvijā, kad liela daļa valsts un pašvaldību institūciju nepieņem klientus klātienē, ir slēgtas izglītības iestādes, uzņēmumi slēdz savus ofisus, tiek aizvērtas kafejnīcas, mazie veikali, kultūras, izklaides, sporta un citas atpūtas vietas un ir aizliegti publiskie pasākumi, arī saistīto nozaru uzņēmumi ir spiesti apturēt savu darbību, tai skaitā apsardzes komersanti.

Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) aicina atbalstāmo nozaru sarakstā iekļaut arī apsardzes nozari. Pašreizējais apsardzes kompāniju darbības apjoma kritums varētu būt pat 30%, kas rada situāciju, ka ir jāatlaiž daļa darbinieku, un prognozes uz nākošo nedēļu turpina pasliktināties. “Šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai saglabātu darbiniekiem darbu, izlīdzinot darba apjomu, samazinot darba stundas, kā arī pēc iespējas atvaļinot tos darbiniekus, kuri vēlas šajā laikā doties apmaksātā atvaļinājumā”, norāda DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.

Šajā laikā ļoti svarīgi ir saglabāt stabilitāti un mieru valstī. Apsardzes kompānijas ar apmēram 15 000 darbiniekiem veido būtisku sabiedriskās kārtības un drošības garantu, ikdienā rūpējoties gan par publisko objektu drošību, gan par kārtību valsts un pašvaldību iestādēs, gan par privātpersonu aizsardzību. Šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgi sniegt garantijas un atbalstu uzņēmumiem, lai tie spētu saglabāt darbiniekus pie lejupslīdošas naudas plūsmas, izmaksāt algas un neradīt lieku spriedzi darbiniekos, kuriem ikdienā ir jārūpējas par citu cilvēku drošību.

Lūdzam atzīt apsardzes nozari par nozari, kuru tieši ietekmējusi COVID-19 radītā krīze un iekļaut to atbalstāmo nozaru sarakstā, lai šī nozare varētu pretendēt uz normatīvajos aktos paredzēto aizsardzību šobrīd nezināmā laika periodā, kamēr ekonomiskā situācija valstī uzlabosies.