DNKA biedri tiekas ar Valsts ieņēmumu dienesta vadītāju

Drošības nozares kompāniju asociācijas biedri tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta vadītāju Ilzi Cīruli. Paldies VID vadībai par konstruktīvo tikšanos. Tikšanās laikā abas puses vienojās, ka kopīgiem spēkiem jāstrādā pie risinājumiem, kas veicinātu, ka publiskajos iepirkumos nevar uzvarēt apsardzes firmas no pelēkā sektora. DNKA aicina arī citas valsts iestādes pievērst uzmanību izsludinātajiem iepirkumiem un komersantiem, kuri tajos uzvar, lai novērstu situācijas, kad uzvar komersants, kas izvairās no nodokļu nomaksas.