DNKA kļūst par lielāko apsardzes nozares uzņēmumu organizāciju

Drošības Nozares Kompāniju Asociācijā (DNKA) kļuvusi par lielāko apsardzes nozares uzņēmumu organizāciju, jo tajā uzņemti jauni biedri – SIA “Securitas Latvia” un SIA “LDZ Apsardze”. Abi uzņēmumi atrodas nozares vadošo uzņēmumu vidū. Līdz ar jauno biedru pievienošanos asociācijai, DNKA šobrīd apvieno faktiski visus lielākos nozares uzņēmumus. DNKA biedri pārstāv vairāk nekā trešo daļu no visiem nozarē strādājošajiem, kopā nodarbinot 2538 cilvēkus.

“Gan “Securitas Latvia”, gan “LDZ Apsardze” pievienošanās asociācijai iezīmē būtisku pagriezienu nozares pārstāvniecībā – ja līdz šim nozīmīgākie nozares spēlētāji nav spējuši vienoties par sadarbību vienā organizācijā, lai risinātu nozares sasāpējušos jautājumus, tad tagad redzam, ka sadarbības un problēmu risināšanas virzienā ir sperts patiesi liels un nozīmīgs solis. Ļoti novērtēju abu uzņēmumu iniciatīvu pievienoties to nozares uzņēmumu pulkam, kuriem rūp ilgtspējīga apsardzes nozares attīstība,” stāsta DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Marcinkevičs.

Arī “Securitas Latvia” valdes loceklis Andris Bricis norāda, ka pievienošanās DNKA norāda uz uzņēmuma vēlmi proaktīvi iesaistīies esošās situācijas uzlabošanā apsardzes nozarē: “DNKA ar savu darbību ir pierādījusi sevi kā nopietnu, uz ciešu sadarbību ar valsts un privāto sektoru vērstu asociāciju. Arī šobrīd turpinās pārdomāta un uz negodīgo komersantu “mahināciju” iespēju ierobežošanu vērstu soļu speršana, kas ilgtermiņā var nopietni uzlabot apsardzes nozares biznesa vidi. Tāpēc mūsu pievienošanās un iesaistīšanās asociācijas aktivitātēs bija tikai laika jautājums.”

Šim viedoklim piekrīt arī “LDZ Apsardze” vadītājs Arnis Maculēvičs: “Laikā, kad nozare joprojām nav sakārtota un normatīvajos regulējumos ir virkne nopietnu “caurumu”, kurus nepieciešams novērst, lai apsardzes sfērā strādājošie uzņēmumi varētu strādāt godīgā un uz taisnīgu konkurenci balstītā tirgū, savstarpējā sadarbība ir atslēgas elements. Ar sadarbību saprotot, gan uzņēmumum starpā, gan arī ar valsts sektoru.”

Uzziņai par Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija dibināta 2013.gada 25.jūnijā, un tās galvenais mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Organizācijas dibinātāji ir vadošie apsardzes nozares uzņēmumi – AS “G4S Latvia” un SIA “Grifs AG”.

Papildu informācija:

Arnis Marcinkēvičs,

Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas vadītājs

E-pasts: arnis@dnka.lv

Mob.telefons: 29473547