DNKA pievienojās Iekšlietu ministrijas un NVO sadarbības memorandam

Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) iekšlietu ministra Riharda Kozlovska vadītajā Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes (SDKP) sēdē pievienojās Iekšlietu ministrijas un NVO sadarbības memorandam.

“Institucionalizēta Drošības nozares kompāniju asociācijas sadarbība ar valsts iestādēm ir fundamentāli svarīgi asociācijas mērķu sasniegšanai – sekmēt ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Tādēļ esam gandarīti, ka jau pāris mēnešus pēc asociācijas dibināšanas esam noslēguši sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministriju,” uzsvēra Arnis Marcinkēvičs, DNKA valdes priekšsēdētājs.

Vienlaikus sēdes dalībnieki tika informēti par Iekšlietu ministrijas budžeta prioritātēm un par Valsts policijas attīstības koncepcijas projektu par galvenajiem Valsts policijas attīstības virzieniem.