DNKA un VID vienojas par apsardzes komersantu kontroles pasākumu pilnveidošanu

2024. gada 16. aprīlī Drošības Nozares Kompāniju Asociācija (DNKA) tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Baibu Šmiti-Roķi, lai pārrunātu aktuālos apsardzes nozares jautājumus, kas skar VID kompetenci. Ņemot vērā apsardzes darbības reģistra ieviešanu, gan VID, gan citām kontrolējošām institūcijām (Valsts policijai un Valsts darba inspekcijai) būs iespējams izmantot automatizētus datus savu kontroles pasākumu pilnveidei. DNKA tic, ka pieejamo datu analīze ļaus izstrādāt plānu, kā mazināt šīs jomas pievilcību “uzņēmējiem”, kas nav gatavi respektēt spēles noteikumus – maksāt nodokļus pilnā apmērā un ievērot pārējās normatīvo aktu prasības.

“Augstu vērtēju Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas vēlēšanos sakārtot uzņēmējdarbības vidi. Atjaunojot sadarbības līgumu starp asociāciju un Valsts ieņēmumu dienestu, sniedzam abpusēju apliecinājumu tam, ka tiecamies uz vienu mērķi – mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru un veicināt godīgu konkurenci,” akcentē VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.

Tikšanās laikā pārrunāta virkne rīcības virzienu, kas var sniegt praktisku pienesumu cīņā ar ēnu ekonomiku – nodokļu maksātāju reitingu sistēmas datu izmantošana, mērķētāka informācijas apmaiņa starp VID un Valsts policiju, izvairīšanās no virsstundu darba uzskaites un apmaksas novēršana, grozījumi publisko iepirkumu regulējumā, lai apgrūtinātu negodprātīgu uzņēmumu iespējas sniegt pakalpojumus publiskajam sektoram. Tā, piemēram, 2021. un 2022. gadā aptuveni 40% no uzvarētājiem publiskajos apsardzes pakalpojumu iepirkumos bija tādi uzņēmumi, kuru nomaksāto nodokļu īpatsvars pret apgrozījumu un sociālo iemaksu apmērs uz vienu darbinieku rada šaubas par iespējamu nodokļu nesamaksāšanu pilnā apmērā.

“Esam gandarīti par līdzšinējo sekmīgo sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai cīnītos ar joprojām augsto ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē. Izšķiroša nozīme ir starpinstitūciju sadarbībai. Būtiski, ka augstais ēnu ekonomikas līmenis apsardzes nozarē rada ne tikai zaudējumus valstij, bet arī valsts iekšējās drošības apdraudējuma riskus, kā arī kropļo konkurenci. Ņemot vērā, ka pretlikumīgu prakšu izskaušana ir laikietilpīgs un sarežģīts uzdevums, iesaistītajām pusēm ir jāturpina mērķtiecīgs kopdarbs un jāstiprina sadarbība arī turpmāk,” uzsver DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.

DNKA un VID arī aktualizēja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā, lai mazinātu apsardzes nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Publicitātes foto: https://failiem.lv/u/dxhqr49hm9