Došības ieteikumi pirms bērns uzsāk skolas gaitas

Vasara jau straujiem soļiem iet uz beigām un drīzumā atkal sāksies skolas laiks. Pirms tavs bērns uzkrāj jaunas un svaigas zināšanas, pārliecinies vai viņš zina kā izvairīties no starpgadījumiem ārpus mājām vai kā vislabāk tajos rīkoties. Pārlasi DNKA sagatavotos ieteikumus un izrunā arī ar savu bērnu.

Izstrādā maršrutu

Lai nesarežģītu gājienu uz skolu un atpakaļ, izstrādā bērnam vieglu, drošu un saprotamu maršrutu. Aizejiet pastaigā, izstaigājiet šo maršrutu pirms tam, lai kopīgi varat pārliecināties, ka tas ir skaidrs un jūs abi to atcerēsieties.  Lai pārliecinātos, ka bērns gājienu uz skolu tiešām atceras – kādā pastaigā varat sarunāt tā, ka viņš jūs vada uz skolu un atpakaļ. Iemāci viņam no galvas mājas adresi, lai nepieciešamības gadījumā, viņš var to nosaukt.

Uzzini – varbūt kāds cits skolasbiedrs arī dodas tajā pašā virzienā, varbūt ir iespējams bērnam nedoties mājās vienam. Tas būs veids kā viņam iedraudzēties un likt justies drošāk izejot ārā no skolas. Noskaidro šī skolasbiedra vecāku numurus, tas liks justies drošāk arī jums pašiem, ka neskaidrību gadījumā ir iespēja ar kādu sazināties.

Svešinieku briesmas

Iemāciet bērnam par “svešinieku briesmām” – nerunāt ar svešiniekiem, nepieņemt no tiem dāvanas, piedāvājumus aizvest mājās ar mašīnu. Iepriekš brīdiniet par iespējamajām sekām, lai bērns saprot, cik šis noteikums ir svarīgs.  Ja bērnam nākas saskarties ar šādiem piedāvājumiem, izstrādājiet ko darīt šādā situācijā, piemēram, skriet uz tuvāko veikalu vai apdzīvotu vietu. Izskaidro viņam kā izskatās cilvēki pie kuriem vērsties pēc palīdzības, tajā skaitā policisti, mammas ar bērniem, veikala darbinieki un apsargi.

Sabiedriskais transports

Ja bērnam uz/no skolas ir jāizmanto sabiedriskais transports – izveido un iedod viņam sarakstu ar konkrētā transporta grafiku un pieturvietām, apvelc pieturvietas kur jākāpj ārā. Pirms tam veiciet “izmēģinājuma braucienu”, lai bērns saprot cik ilgi, uz kuru virzienu jābrauc, kurā vietā atrodas transportlīdzeklis. Iemāci viņam par sabiedriskā transporta un ceļa drošības notiekumiem un pārliecinies, ka bērns tos ievēro.

Ceļu satiksme

Luksofori un gājēju pārejas pieaugušajiem šķiet visai pašsaprotamas, bet uzjautā vai bērns zina kur un kad ir droši pāriet pāri ielai. Noskaidrojiet pa kādiem ceļiem viņam būs jāiet mājās un izglītojiet par tur esošajiem krustojumiem, zīmēm un satiksmes ierobežojumiem. Izstaigājiet šo ceļu kopā, paskaidrojiet kā būt drošam uz ceļa, pastāstiet par sekām, bet nebaidiet viņu ar tām.

Telefona zvans

Ja esi savam bērnam iegādājies telefonu, pirms to viņam iedod, ieraksti savu, citu tuvāko cilvēku un skolotāju telefona numurus, ārkārtas palīdzības numuru. Informē bērnu kā pareizi lietot šo ierīci un kādos gadījumos zvanīt ārkārtas palīdzībai. Pārliecinies vai bērns to ir sapratis, izrunājiet laikus, kad viņam ir jums jāuzzvana  – kad iziet no skolas, kad ierodas mājās un citos gadījumos, kad nepieciešams.

Apmaldīšanās

Ja bērnam sanāk apmaldīties un nav iespējas uzzvanīt, informē kā viņam šajās situācijās uzvesties – kuram lūgt palīdzību , piemēram, tuvākajā veikalā, kafejnīcā. Paskaidro viņam, ka šādas situācijas ir atrisināmas, lai apmaldīšanās gadījumā bērnam neiestājas panika. Galvenais ir neaizklīst tālu – varbūt kaut kur tuvumā ir redzams kāds, kuram droši būtu jautāt palīdzību. Lai varētu zināt, kur atrodas bērns var izmantot dažādas aplikācijas, piemēram, Glympse vai Find My Kids.

Noteikumi

Nostādi noteikumus – cikos ir jābūt mājās, par nepieciešamību informēt tevi, par maršruta ievērošanu. Pārprasi un pārliecinies, ka bērns to zina un saprot. Informē arī skolotājus, ka bērns dosies mājās viens. Vislabāk būtu, ja pēc pirmās reizes sanāktu sagaidīt bērnu mājās un uzslavēt par pirmajiem sasniegumiem ceļā uz patstāvību.

Skolas solā

Pirms skolas iemāci bērnam respektēt pieaugušas personas un citus vienaudžus. Vislabākais veids kā tikt respektētam, ir saņemt respektu. Iemāci viņam kā pieklājīgi uzvesties skolas solā un netraucēt blakus esošos cilvēkus. Pastāsti, ka skolotāji un skolas personāls ir uzticības personas un, ka nevajag noklusēt starpgadījumus un uzreiz viņus informēt, lai tos novērstu.  Drošība ir svarīga ne tikai ārpus skolas, bet arī esot tur.