Lielākie apsardzes uzņēmumi apvienojas jaunā asociācijā kopējai interešu pārstāvniecībai

Latvijā lielākie apsardzes uzņēmumi nodibinājuši “Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju” (DNKA), kuras primārais mērķis ir ciešā sadarbībā ar valsts institūcijām risināt jautājumus apsardzes pakalpojumu nozarē un taisnīgas konkurences nodrošināšana šajā tirgū. DNKA dibinātāji ir uzņēmumi AS “G4S Latvia” un SIA “Grifs AG” , taču asociācijas pārstāvji uzsver, ka tā ir atvērta jebkuram apsardzes nozares uzņēmumam, kam rūp ilgtspējīga apsardzes nozares attīstība.

Nodibinātās asociācijas pārstāvji uzsver, ka, lai arī iepriekš ir bijuši centieni nozares aktuālos jautājumus risināt, tomēr līdz šim īstenotās aktivitātes nav nesušas cerētos rezultātus. Tas skaidrojams gan ar to, ka iepriekš visi nozīmīgākie nozares spēlētāji nav spējuši vienoties par sadarbību vienā organizācijā ar vieniem mērķiem un principiem, gan ar to, ka iepriekšējās aktivitātes nav bijušas pietiekami mērķtiecīgas un konsekventas. Bet kā būtiskāko iemeslu var minēt to, ka liels skaits nozares uzņēmumu ir ieinteresēti esošās situācijas saglabāšanā un nav motivēti nozares biznesa vides uzlabošanā.

„Kā savus galvenos vidējā termiņa mērķus asociācija ir definējusi ievērojamu ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanu apsardzes pakalpojumu nozarē un legālajam biznesam konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides izveidi,” uzsver asociācijas vadītājs Arnis Marcinkēvičs.

Tāpat asociācijas dibinātāji norāda, ka uz šo brīdi Valsts ieņēmumu dienests apsardzes biznesu definējis kā vienu no riskantākajām nozarēm, kur visbiežāk konstatējami pārkāpumi nodokļu nomaksā un aprēķināšanā. Šāda situācija izveidojusies, jo spēkā esošajā normatīvajā regulējumā ir virkne “caurumu” un ka šīs problēmas ir nepieciešams risināt pēc būtības un iespējami tuvākajā laikā. Asociācijas paŗstāvji norāda, ka ir gatavi aktīvi iesaistīties un kopā ar publiskās pārvaldes iestādēm strādāt, lai šo situāciju novērstu.

Kā vienu no nozares problēmu galvenajiem cēloņiem var minēt nelegālo nodarbinātību. Piemēram, 2011.gadā vien Valsts ieņēmumu dienests veicis pārbaudes 81 apsardzes uzņēmumā, un 65 % gadījumu tika piemēroti naudas sodi par nodokļu nemaksāšanu. Nelegālā nodarbinātība un nodokļu nemaksāšana tiešā veidā ietekmē legāli strādājošo uzņēmumu konkurētspēju, it īpaši publiskā sektora konkursos, kur galvenais kritērijs iepirkumos ir pakalpojuma izmaksas.

Kopumā apsardzes nozares devums Latvijas ekonomikā jau esošajā situācija ir liels – statistikas dati liecina, ka nozares gada apgrozījums pārsniedz 250 miljonus latu, no kuriem nomaksāti nodokļi aptuveni 50 miljonu latu apmērā. Savukārt, indikatīvie aprēķini liecina, ka nenomaksāto nodokļu apmērs sasniedz pat 60 miljonus latu. Nesakārtotas normatīvās vides dēļ zaudē ne tikai apsardzes uzņēmumi, kas īsteno godīgu biznesa praksi, bet ievērojami naudas līdzekļi arī aizplūst garām valsts budžetam.

Uzziņai par Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija dibināta šī gada 25.jūnijā un tās galvenais mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstās uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Organizācijas dibinātāji ir vadošie apsardzes nozares uzņēmumi AS “G4S Latvia” un SIA “Grifs AG”.

Plašākai informācijai:

Arnis Marcinkēvičs,
Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas vadītājs
E-pasts: arnis@dnka.lv
Mob.telefons: 29473547
www.dnka.lv