Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti aprīlī

01.04.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi Zāļu valsts aģentūrā”. Zāļu valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “EVOR LATVIJA” (40103915623), vienojoties par līgumcenu 138 952,80 EUR.

01.04.2020. “Latvijas Organiskās sintēzes institūta fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana 2020. un 2021. gados”. APP Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Screen Group” (40003861945), vienojoties par līgumcenu 90 083,52 EUR.

01.04.2020. “Tehniskās apsardzes nodrošināšana Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām”. Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S Latvia” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 26 596,08 EUR.

07.04.2020. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”. Rēzeknes pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Apsargs R” (52403009401), vienojoties par līgumcenu 8 085,00 EUR.

08.04.2020. “APSARDZES PAKALPOJUMI”. VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA „Mega Sargs” (40003575463), vienojoties par līgumcenu 5 832,00 EUR.

08.04.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos”. Latvijas Universitātes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 25 248,00 EUR.

17.04.2020. “Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts”. SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA “” Apsardze Rears” (48503024522), vienojoties par līgumcenu 29 290,35 EUR.