Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti aprīlī

05.04.2018. “Par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu”. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S Latvia” (40103058465) vienojoties par līgumcenu 139 284,00 EUR.

06.04.2018. “Videonovērošanas, apsardzes un piekļuves sistēmas pilnveidošana un paplašināšana”. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “NCS LV” (40103551993) vienojoties par līgumcenu 59 018,00 EUR

12.04.2018. “Apsardzes pakalpojumi ēku kompleksā Rīgā, Smilšu ielā 1, ēkā Rīgā, Smilšu ielā 7 un Rīgā, Brīvības ielā 72, k-1” Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) vienojoties par līgumcenu 599 625,60 EUR

18.04.2018. “Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu”. Valsts SIA “Latvijas Televīzija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi KS “Karavīrs Group” (40103543801) vienojoties par līgumcenu 60 000,00 EUR

20.04.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Vaļņu ielā 28, Rīgā”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA”Securitas Latvia” (40003229283) vienojoties par līgumcenu 472 251,60 EUR

24.04.2018. “Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošana un remonts”. Ozolnieku novada domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “KOBLENZ DROŠĪBA” (40003317923) vienojoties par līgumcenu 17 998,00 EUR

29.04.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112) vienojoties par līgumcenu 200 000,00 EUR