Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti augustā

15.08.2018. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojums”. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “EUROCASH1” (40103335253) par līgumcenu 604 800,00.

24.08.2018. “RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze”. Rīgas Tehniskā universitātes izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

27.08.2018. “Apsardzes nodrošināšana Salaspils novada pašvaldībai piederošās ēkās un objektos” Salaspils novada domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Securitas Latvia” (40003229283) vienojoties par līgumcenu 17 734,86.

28.08.2018. “Grenctāles kultūras nama automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana”. Bauskas novada administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INŽENIERU APSARDZES CENTRS” (40003670630) vienojoties par līgumcenu 5 704,50 EUR.