Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti augustā

03.08.2020. “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas un automātiskās balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Zemītes pamatskolā, Kandavas novadā.”. Kandavas novada domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Inženieru apsardzes centrs” (40003670630), vienojoties par līgumcenu 22 447,31 EUR.

04.08.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Smilšu ielā 1, Rīgā, Smilšu ielā 7, Rīgā un Brīvības ielā 72, Rīgā”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Akciju sabiedrība “G4S Latvia” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 200 000,00 EUR.

19.08.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas”. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 215 100,00 EUR.

19.08.2020. “VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēku apsardzes, ugunsdzēsības un signalizācijas tehniskā apkope”. VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MULTICOMP” (40003387653), vienojoties par līgumcenu 41 999,00 EUR.

20.08.2020. “Jelgavas novada pašvaldības objektu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācijas apkope”. Jelgavas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 114 840,00 EUR.

21.08.2020. “Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos”. Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.