Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti decembrī

04.12.2019. “Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas iegāde”. AS “Tērvetes AL” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Inženieru apsardzes centrs” (40003670630), vienojoties par līgumcenu 9 377,54 EUR.

17.12.2019. “Tehniskās apsardzes pakalpojumi”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “AB Security Latvia” (50003292871), vienojoties par līgumcenu 16 500,00 EUR.

19.12.2019. “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts”. Akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Telekom Serviss” (40003131821), vienojoties par līgumcenu 60 000,00 EUR.

20.12.2019. “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2020.gadā”. SIA “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA „Info dispecher” (51503059221), vienojoties par līgumcenu 21 075,60 EUR.

27.12.2019. “Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu un logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 11 175,26 EUR.