Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti decembrī

03.12.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošana un trauksmes pogu ierīkošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Sociālais dienests””. Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

04.12.2020. “Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

04.12.2020. “Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu”. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējušas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Security & Consulting” (45403035679), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANTERA” (40103717533), vienojoties par līgumcenu 86 153,84 EUR.

06.12.2020. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”. Tiesu administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S Latvia” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 941 077,00 EUR.

10.12.2020. “Tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmas un durvju piekļuves kontroles sistēmas projektēšana, autoruzraudzība un izbūve”. VSIA ‘Šampētera namas” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 79 315,00 EUR.

11.12.2020. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

17.12.2020. “SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēku un teritorijas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, apsardze”. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Screen Group” (40003861945), vienojoties par līgumcenu 120 000,00 EUR

22.12.2020. “Apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu apkalpošana, un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm”. Siguldas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “EVOR Apsardze” (40103293405), vienojoties par līgumcenu 41 999,99 EUR.

23.12.2020. “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2021.gadā”. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVOR LATGALE” (41503033061), vienojoties par līgumcenu 26 421,00 EUR.

29.12.2020. “Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu”. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izsludinātajā konkursā uzvarējusi Akciju sabiedrība “G4S Latvia” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 355 000,00 EUR.