Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti februārī

01.02.2017 “APSARDZES PAKALPOJUMI” – VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “EVOR.L” (40003048653) un SIA “INFO DISPECHER” (51503059221) – līgumcena 290 988,00 EUR.

03.02.2017 “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. Salacgrīvas novada domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Mega Sargs” (40003575463) – līgumcena 26 910,00 EUR.

03.02.2017 “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”. SIA “Rīgas serviss” izsludinātajā atklātajā konkursā uzvarējušas SIA “AB Security Solutions” (50003292871) un SIA “City security service” (40003935587) – līgumcena 500 000,00 EUR.

07.02.2017 “Fiziskās apsardzes nodrošināšana objektā “Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķis”. Valsts vides dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “RD Consult” (40103309759) – līgumcena 41 999,00 EUR

08.02.2017 “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā”. VSIA Šampētera nams izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA ražošanas komercfirma “NIVIOS-LTD” (40003072602) – līgumcena 128 218,84 EUR.

09.02.2017 “Tehniskās apsardzes pakalpojumi”. VSIA Šampētera nams izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “AB Security Solutions” (50003292871) un SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082) – līgumcena 36 468,00 EUR.

09.02.2017 “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana VID ēkā Talejas ielā 1, Rīgā”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Securitas Latvia” (40003229283) – līgumcena 41 999,00 EUR.

14.02.2017 “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu vajadzībām”. Rīgas domes Labklājības departamenta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “City security service” (40003935587) – līgumcena 108 878,26 EUR.

20.02.2017 “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana VID ēkā Talejas ielā 1, Rīgā”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Securitas Latvia” (40003229283) – līgumcena 731 555,00 EUR.

20.02.2017 “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi”. Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) – līgumcena 41 999,00 EUR.

27.02.2017 “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības iestādēm”. Ludzas novada pašvaldība izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Apsardzes serviss” (41503046403) – līgumcena 18 288,00 EUR.

27.02.2017 “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”. SIA “Rīgas nami” izsludinātajā konkursā uzvarējusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SECURITAS LATVIA” (40003229283) – līgumcena 749 999,00 EUR.