Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti februārī

01.02.2019. “Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “EVOR LATVIJA” (40103915623)par līgumcenu 270 633,68 EUR.

05.02.2019. “Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Patvērumu meklētāju centrā”. LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA”Apsardze ROR” (40003626609) vienojoties par līgumcenu 45 270,00 EUR.

10.02.2019. “AS “Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde”. Akciju sabiedrības “Latvenergo” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “SECURITAS LATVIA” (40003229283) vienojoties par līgumcenu 2 406 289,50 EUR.

12.02.2019. “Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Info dispecher” (51503059221) vienojoties par līgumcenu 8 880,00 EUR.

13.02.2019. “Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma sniegšana Ogres novada pašvaldības iestādēm”. Ogres novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Reģionālais drošības serviss” (40003840835) vienojoties par līgumcenu 94 710,74 EUR.

21.02.2019. “Apsardzes pakalpojumu iepirkums”. VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

27.02.2019. “Tehniskās apsardzes sistēmu ierīkošana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” objektos”. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Info dispecher” (51503059221), SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), SIA “NCS LV” (40103551993), SIA “LDMC” (42403038042) vienojoties par līgumcenu 65 743,54 EUR.