Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti februārī

09.02.2018. “AS “Rīgas Centrāltirgus” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu, apskaņošanas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts”. Akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Telekom Serviss” (40003131821), vienojoties par līgumcenu 60 000,00 EUR

09.02.2018. “Apsardzes pakalpojumu iepirkums”. VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 134 999,99 EUR

12.02.2018. “Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmas apkalpošana un remonts, kā arī tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Valsts sociālās aprūpes centram „Rīga””. Valsts sociālās aprūpes centra “RĪGA” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Telekom Serviss” (40003131821), vienojoties par līgumcenu 17 280,00 EUR

15.02.2018. “Apsardzes pakalpojumu sniegšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos”. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 1 762 560,00 EUR