Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti janvārī

02.01.2018. “Par tehniskās, fiziskās apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu”. Latvijas Nacionālā arhīva izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA Securitas Latvia (40003229283), SIA G4S (40103058465), vienojoties par līgumcenu 115 363,00 EUR.

04.01.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas Apsardzes Sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 320 489,28 EUR.

05.01.2018. “Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi RRF SIA “Tornis” (40003016130), vienojoties par līgumcenu 133 153,75 EUR.

06.01.2018. “AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde”. Akciju sabiedrības “Latvenergo” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 912 000,00 EUR.

08.01.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana LU objektos un LU rīkotajos pasākumos”. Latvijas Universitātes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 2 950,00 EUR.

10.01.2018. Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve” izstrāde. LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 129 000,00 EUR.

10.01.2018. “Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās”. SIA Rīgas pilsētbūvnieks izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “SP Leģions” (40003375457), vienojoties par līgumcenu 75 378,60 EUR.

19.01.2018. “Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu, logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preiss Būve” (40003607754), vienojoties par līgumcenu 5 224 999,99 EUR.

22.01.2018. “Ekskavatora fiziskās apsardzes pakalpojums”. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “G SIGNĀLS” (40103300552), vienojoties par līgumcenu 41 999,99 EUR.

26.01.2018. “Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu, logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 75 314,43 EUR

31.01.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos īpašumos uz diviem gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras  izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA SECURITAS LATVIA (40003229283), vienojoties par līgumcenu 337 161,12 EUR.

31.01.2018. “Elektromobiļu uzlādes staciju apsardzes pakalpojuma nodrošināšana”. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 174 010,00 EUR.