Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūlijā

03.07.2017. “Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale”. Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Ar Bo” (43603011143), vienojoties par līgumcenu 22 000,00 EUR.

03.07.2017. “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”. Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA “BELAM-RĪGA” (40003171311), vienojoties par līgumcenu 54 624,30 EUR.

05.07.2017. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana LR Satversmes tiesā”. Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA “Apsardze” (40103472481), vienojoties par līgumcenu 39 000,00 EUR.

14.07.2017. “CSDD Rīgas nodaļas apsardzes tehnisko sistēmu papildināšana”. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA “ENTRA” (40003369427), vienojoties par līgumcenu 39 383,01 EUR.

20.07.2017. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā”. Tiesu administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu  2 352 586,12 EUR.

21.07.2017. “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”. Jelgavas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA ”Inženieru apsardzes centrs” (40003670630), vienojoties par līgumcenu  19 956,85 EUR.

21.07.2017. “Tehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana”. VSIA “Šampētera nams” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu  183 254,04 EUR.

27.07.2017. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi KS “Karavīrs Group” (40103543801), vienojoties par līgumcenu  41 999,00 EUR.