Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūlijā

05.07.2019. “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un realizācija Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskolā”. Lielvārdes novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA Inženieru apsardzes centrs (40003670630) vienojoties par līgumcenu 21 492,13 EUR.

09.07.2019. “Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rīgā, Pērses ielā 2 un Krīvu ielā 11”. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĀRSLA-APSARDZE” (50003281651) vienojoties par līgumcenu 74 839,68 EUR.

16.07.2019. “Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu un logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) vienojoties par līgumcenu 5 106,33 EUR.

20.07.2019. “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, objektu apsardzes un ugunsdrošības sistēmu uzraudzība un apkope RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienību objektos” objektā”. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “MEGA SARGS” (40003575463) vienojoties par līgumcenu 28 669,44 EUR.