Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūlijā

02.07.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos.”. Latvijas Universitātes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 107 270,00 EUR.

03.07.2020. “Apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošana un remonts, objektu tehniskā apsardze”. Ozolnieku novada domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 26 294,40 EUR.

08.07.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rēzeknē un Daugavpilī”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Info dispecher” (51503059221), vienojoties par līgumcenu 297 521,00 EUR.

09.07.2020. “Dokumentu apsardze pārvietošanas laikā Rīgas robežās”. LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsludinātajā konkursā uzvarējusi  Akciju sabiedrība “G4S Latvia” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 36 998,88 EUR.

15.07.2020. “Plašizklaides pasākumu fiziskās apsardzes pakalpojumi SIA “Dzintaru koncertzāle” vajadzībām”. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA RMS group apsardze (40103989711), vienojoties par līgumcenu 41 999,00 EUR.

15.07.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana, signalizācijas, izziņošanas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”. Profesionālās izglītības kompetences centra “DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Info dispecher” (51503059221), vienojoties par līgumcenu 107 408,00 EUR.

15.07.2020. “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

17.07.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Rīgā, Pērses ielā 2 un Krīvu ielā 11”. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĀRSLA-APSARDZE” (50003281651), vienojoties par līgumcenu 73 794,24 EUR.

22.07.2020. “Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehnisko apkopi un remontu”. Rīgas Pašvaldības Policijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Akciju sabiedrība “G4S Latvia (40103058465), vienojoties par līgumcenu 40 500,00 EUR.

22.07.2020. “Vispārīgā vienošanās par fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu objektos ar IDS”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējušas Akciju sabiedrība “G4S Latvia” (40103058465), SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 300 000,00 EUR.

24.07.2020. “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas telpu fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana”. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “G4S” (40103058465), vienojoties par līgumcenu 91 700,00 EUR.