Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūnijā

04.06.2017.  “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā”. Tiesu administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Securitas Latvia” (40003229283), vienojoties par līgumcenu 507 413,88 EUR.

08.06.2017. “Par darbinieku un pacientu fizisku aizsardzību, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi Rīgas 1.slimnīcā”. SIA “Rīgas 1.slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 64 648,80 EUR.

18.06.2017. “AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde”. AS “Latvenergo” izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

20.06.2017. “Ugunsdrošības signalizācijas daļas izbūve”. Rīgas 1.medicīnas koledžas izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA EKS APSARDZE (40103747788), vienojoties par līgumcenu 15 665,57 EUR.

30.06.2017. “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”. Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “BELAM-RĪGA” (40003171311), vienojoties par līgumcenu 54 624,30 EUR.