Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūnijā

11.06.2019. “Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu”. Valsts SIA “Latvijas Televīzija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Security & Consulting” (45403035679) vienojoties par līgumcenu 80 000,00 EUR.

12.06.2019. “Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”. Valsts probācijas dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “AB Security Solutions” (50003292871), AS “G4S Latvia” (40103058465), SIA “Alfa Drošība Groups” (41503031997), SIA “DROŠĪBAS BIROJS” (42103045473) vienojoties par līgumcenu 27 079,96 EUR

13.06.2019. “Fiziskās apsardzes nodrošināšana derīgo izrakteņu ieguves vietā” AS “Latvijas valsts meži” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “RMS group apsardze” (40103989711) vienojoties par līgumcenu 41 999,99 EUR.

17.06.2019. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” objektā”. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “City security service” (40003935587) vienojoties par līgumcenu 29 667,00 EUR.

25.06.2019. “Ekskavatora apsardze”. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “G SIGNĀLS” (40103300552) vienojoties par līgumcenu 40 000,00 EUR