Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti jūnijā

02.06.2020. “Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi”. SIA “Jelgavas novada KU” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA Apsardze Rears (48503024522), vienojoties par līgumcenu 21 146,60 EUR.

04.06.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Smilšu ielā 1, Rīgā, Smilšu ielā 7, Rīgā un Brīvības ielā 72, Rīgā”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 400 000,00 EUR.

10.06.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana”. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

10.06.2020. “Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos”. Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

12.06.2020. “Drošības sistēmu piegāde un uzstādīšana Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” vajadzībām”. Iecavas novada pašvaldības administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Videoprojekts Baltija” (40103322206), vienojoties par līgumcenu 11 990,00 EUR.

13.06.2020. “Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu”. Valsts SIA “Latvijas Televīzija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Security & Consulting” (45403035679), vienojoties par līgumcenu 90 000,00 EUR.

17.06.2020. “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, piekļuves kontroles, tehniskās apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmu avārijas izsaukumi un remonts”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arte Baltics” (40003985516), vienojoties par līgumcenu 41 999,00 EUR.

19.06.2020. “Fiziskās apsardzes nodrošināšana derīgo izrakteņu ieguves vietā”. AS “Latvijas valsts meži” izsludinātajā konkursā uzvarējusi  IK “ELITE SECURITY” (40002176896), vienojoties par līgumcenu 41 999,00 EUR.