Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti maijā

02.05.2018. “Līgums par apsardzes pakalpojumiem”. Valsts zemes dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Rīgas Apsardzes Sabiedrība” (40003672082), KS “Karavīrs Group” (40103543801), SIA “Mega Sargs” (40003575463), SIA “AB Security Solutions” (50003292871), SIA “ALFA DROŠĪBA GROUPS” (41503031997) vienojoties par līgumcenu 31 467,00 EUR

02.05.2018. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojums”. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvārētājs nav noteikts

03.05.2018. “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Mega Sargs” (40003575463) vienojoties par līgumcenu 121 677,88 EUR

07.05.2018. “Bauskas Kultūras centra automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana”. Bauskas novada administrācijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INŽENIERU APSARDZES CENTRS” (40003670630) vienojoties par līgumcenu 18 745,25 EUR

08.05.2018. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”. Rēzeknes pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Mega Sargs” (40003575463) un SIA “Apsargs R” (52403009401) vienojoties par līgumcenu 15 308,48 EUR

21.05.2018. “PAR APSARDZES, UGUNSDROŠĪBAS UN PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMU IEKĀRTU TEHNISKO APKOPI UN REMONTU”. Rīgas Pašvaldības Policijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS “STA Grupa” (40003019103) vienojoties par līgumcenu 24 793,39 EUR

24.05.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošajos īpašumos”. Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “City security service” (40003935587), Komandītsabiedrība “Karavīrs group” (40103543801), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Security & Consulting” (45403035679) vienojoties par līgumcenu 600 000,00 EUR

25.05.2018. “Apsardzes sistēmas ar video novērošanas sistēmu izbūve”. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “MULTICOMP” (40003387653) vienojoties par līgumcenu 39 985,00 EUR

25.05.2018. “Trīs kabinetu un priekštelpas pārbūve, izgatavojot būvniecības ieceres dokumentāciju, Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) vienojoties par līgumcenu 31 210,32 EUR

28.05.2018. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS G4S Latvia (40103058465) vienojoties par līgumcenu 70 000,00 EUR

30.05.2018. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana objektiem Maskavas ielā 165, Rīgā un Miera ielā 31, Salaspilī”. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “NIVIOS-LTD” (40003072602) vienojoties par līgumcenu 73 584,00 EUR