Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti martā

06.03.2017 “Automātiskās apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un video novērošanas sistēmas apkalpošana un remonts, kā arī tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Valsts sociālās aprūpes centram „Rīga””,” Valsts sociālās aprūpes centrs “RĪGA” izsludinātajā konkursā uzvarējis SIA “SP Leģions” (40003375457) – līgumcena 21 202,50 EUR.

08.03.2017 “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi VSV APSARDZE SIA (40103716114) – līgumcena 24 100,00 EUR.

08.03.2017 “Fiziskās apsardzes nodrošināšana Maltā, Trasūna ielā 43” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Alfa drošības groups” (41503031997) – līgumcena 24 470,42 EUR.

08.03.2017 “Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rēzeknes nodaļā, Jupatovkas ielā 7” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”   izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Apsardzes dienests ADJ” (40103576696) – līgumcena 32 061,60 EUR.

08.03.2017 “Fiziskās apsardzes un ugusndrošības signalizācijas sistēmu apkalpošana un nodrošināšana Daugavpils ceļu rajonā Preiļos, Brīvības ielā 76”. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Apsardzes serviss” (41503046403) – līgumcena 29 320,32 EUR.

08.03.2017 “Fiziskās apsardzes nodrošināšana Daugavpils ceļu rajona, Tabores pagastā, Karjers “Elerne””. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082) – līgumcena 40 000,00 EUR.

08.03.2017 “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Krustpils ielā 4, Rīgā”. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Guard Scorpio” (40103588055) – līgumcena 26 740,00 EUR.

09.03.2017 “Apsardzes nodrošināšana”. Rīgas Stradiņa universitāte izsludinātajā konkursā uzvarējusi  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SOREN” (40103948997) – līgumcena 41 999,00 EUR.

14.03.2017 “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi : SIA ”Koblenz Drošība” (40003317923) – līgumcena 2 700,00 EUR.

23.03.2017 “Par apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām”. Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusiSIA “AB Security Solutions” (50003292871) – līgumcena 3 664,00 EUR.

23.03.2017 “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Nodaļā “Dzintari” uz diviem gadiem”. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi NIVIOS-LTD, SIA (40003072602) – līgumcena  41 999,99 EUR.

24.03.2017 “Apsardzes pakalpojumu sniegšana”. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INFO DISPECHER” (51503059221) – līgumcena  922,68 EUR.

24.03.2017 “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Rezultāta paziņojums neietver detaļas.

31.03.2017 “Līgums par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumiem”. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA ražošanas komercfirma “NIVIOS-LTD” (40003072602) – līgumcena  41 999,99 EUR. SPRK 2017/26.

31.03.2017 “Līgums par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumiem”. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsludinātajā konkursā uzvarējusi  SIA ražošanas komercfirma “NIVIOS-LTD” (40003072602) – līgumcena  41 999,99 EUR. SPRK 2017/2017/26.