Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti martā

03.03.2020. “Par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Patvērumu meklētāju centrā”. LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “SECURITY SOLUTIONS” (40103357602), vienojoties par līgumcenu 44 148,44 EUR.

04.03.2020. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vajadzībām””. SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas Apsardzes Sabiedrība” (40003672082), vienojoties par līgumcenu 41 999,99 EUR.

08.03.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos”. Latvijas Universitātes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ apsardze” (40003620112), vienojoties par līgumcenu 295 684,80 EUR.

09.03.2020. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Quantrum” (40103423984), vienojoties par līgumcenu 120 000,00 EUR.

12.03.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Smilšu ielā 1, Rīgā, Smilšu ielā 7, Rīgā un Brīvības ielā 72, Rīgā”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

17.03.2020. “Vājstrāvu sistēmu izbūves un projektēšanas darbu veikšana VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošajos īpašumos”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “Arte Baltics” (40003985516), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Goodman Group” (41503064521), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INŽENIERU APSARDZES CENTRS” (40003670630), Akciju sabiedrība “STA Grupa” (40003019103), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TELEKOM SERVISS” (40003131821), vienojoties par līgumcenu 400 000,00 EUR.

23.03.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam (79710000-4)”. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

24.03.2020. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana (79710000-4)”. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

27.03.2020. “APSARDZES PAKALPOJUMI”. VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA Quantrum (40103423984), SIA „AB Security Solutions” (50003292871), SIA „Info dispecher” (51503059221), vienojoties par līgumcenu 113 147,10 EUR.

27.03.2020. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētas domes, tās struktūrvienību un iestāžu vajadzībām”. Rēzeknes pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEGA SARGS” (40003575463), vienojoties par līgumcenu 22 308,00 EUR.

29.03.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rēzeknē un Daugavpilī”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

29.03.2020. “Apsardzes pakalpojumi”. SIA “Rīgas ūdens” izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

31.03.2020. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Securitas Latvia” (40003229283), vienojoties par līgumcenu 143 999,00 EUR.