Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti martā

08.03.2018. “Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu un logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 2 699,53 EUR

08.03.2018. “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču apsardzes pakalpojuma nodrošināšana”. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludinātais konkurss noslēdzies bez rezultāta.

16.03.2018. “Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “AB Security Solutions” (50003292871), vienojoties par līgumcenu 33 209,92 EUR

21.03.2018. “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos”. Jūrmalas pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “SP Leģions” (40003375457) vienojoties par līgumcenu 390 000,00 EUR

21.03.2018. “Tehniskās apsardzes pakalpojuma saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātais konkurss noslēdzies bez rezultāta.

27.03.2018. “Tehniskās apsardzes pakalpojuma saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem”. Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā uzvarējusi AS G4S (40103058465), vienojoties par līgumcenu 134 999,99 EUR

28.03.2018. “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES SLIMNĪCA” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “AB Security Solutions” (50003292871), SIA “EUROGUARD” (40103492399), vienojoties par līgumcenu 39 388,52 EUR

29.03.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “City security service” (40003935587), vienojoties par līgumcenu 540 000,00 EUR