Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti oktobrī

04.10.2019. “Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu”. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Security & Consulting” (45403035679), vienojoties par līgumcenu 50 678,30 EUR.

16.10.2019. “APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU IEGĀDE”. VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “MONDOT” (40003647780), vienojoties par līgumcenu 89 755,87 EUR.

18.10.2019. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana kultūras pilī “Ziemeļblāzma””. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “HARD” (40103767619), vienojoties par līgumcenu 41 460,48 EUR.

20.10.2019. “Tehniskā apsardze un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, ugunsgrēka balss izziņošanas, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu apkope”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068), vienojoties par līgumcenu 130 000,00 EUR

25.10.2019. “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.