Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti septembrī

09.09.2018. “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu tehniskās uzraudzības un montāžas pakalpojumu nodrošināšana”. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082) par līgumcenu 1 941 457,19 EUR.

12.09.2018. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

14.09.2018. “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projektēšana un ierīkošana ēkā Torņa ielā 4, Rīgā”. SIA “Rīgas nami” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Inženieru apsardzes centrs” (4003670630) vienojoties par līgumcenu 48 527,56 EUR.

17.09.2018. “Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze”. Ekonomikas ministrijas izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts