Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti decembrī

07.12.2018.“Fiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšanu LU objektos”. Latvijas Universitātes izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikts.

07.12.2018.“Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam”. Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “City security service” (40003935587), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEGA SARGS” (40003575463) vienojoties par līgumcenu 200 761,00 EUR.

11.12.2018.“Apsardzes un videonovērošanas sistēmas izveides pakalpojuma iegāde”. LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. reģionālā nodrošinājuma centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi “HANSAB” SIA (40003146649) vienojoties par līgumcenu 35 235,99 EUR.

12.12.2018.“Fiziskās, tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vajadzībām”. Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALFA DROŠĪBA GROUPS” (41503031997) vienojoties par līgumcenu 81 307,47 EUR.

19.12.2018.“Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2019.gadā”. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVOR LATGALE” (41503033061) vienojoties par līgumcenu 21 682,00 EUR.

20.12.2018.“Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi”. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Screen Group” (40003861945) vienojoties par līgumcenu 83 506,41 EUR.

29.12.2018.“Fiziskās apsardzes pakalpojumi Tobago ielā 1, Liepājā un Smilšu ielā 20, Rīgā”. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “City security service” (40003935587) vienojoties par līgumcenu 90 830,40 EUR.