Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti martā

06.03.2019. “Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izsludinātajā konkursā uzvarētājs nav noteikt.

08.03.2019. “Par darbinieku un pacientu fizisku aizsardzību un kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi Rīgas 1.slimnīcā”. SIA “Rīgas 1.slimnīca” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (40003672082) vienojoties par līgumcenu 78 314,40 EUR.

26.03.2019. “Aģentūras pārziņā esošo objektu – stāvlaukumu Kuldīgā un Madonā, apsardze un izņemtās mantas glabāšanas nodrošināšana uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūra  izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA”A.K.7″ (42403015586) vienojoties par līgumcenu 143 999,99 EUR

30.03.2019. “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”. SIA “Rīgas serviss” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “MEGA SARGS” (40003575463), SIA “City security service” (40003935587) vienojoties par līgumcenu 240 000,00 EUR