Publicētie apsardzes iepirkumu konkursu rezultāti novembrī

03.11.2018.“Fiziskās apsardzes pakalpojumi Tobago ielā 1, Liepājā un Smilšu ielā 20, Rīgā”. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) par līgumcenu 265 963,20 EUR.

08.11.2018.“RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze”. Rīgas Tehniskās universitātes izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALG Kentavr” (40103435413) vienojoties par līgumcenu 75 263,76 EUR.

09.11.2018.“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “City security service” (40003935587) vienojoties par līgumcenu 66 749,22 EUR.

12.11.2018.“Ugunsdrošības sistēmu ierīkošana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” objektos”. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA“Moduls Engineering” (40003239050), SIA “Inženieru apsardzes centrs” (40003670630) vienojoties par līgumcenu 34 947,87 EUR.

14.11.2018.“Piekļuves kontroles, apsardzes un videonovērošanas sistēmu iekārtu iegāde”. Latvijas Republikas Prokuratūras izsludinātajā konkursā uzvarējušas SIA “MONDOT” (40003647780), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fima” (40003880486) vienojoties par līgumcenu 27 716,06 EUR

18.11.2018.“Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana objektiem Maskavas ielā 165, Rīgā un Miera ielā 31, Salaspilī”. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SECURITAS LATVIA” (40003229283) vienojoties par līgumcenu 330 904,32 EUR.

21.11.2018.“Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Finanšu ministrijā”. Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “Bastions Apsardze” (40003234068) vienojoties par līgumcenu 67 184,41 EUR.

26.11.2018.“Apsardzes posteņu un administratīvā korpusa remonts un pielāgošana drošības prasībām”. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA ,,Babītes būve” (40103631502) vienojoties par līgumcenu 143 283,25 EUR.

26.11.2018.

Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze”. Ekonomikas ministrijas izsludinātajākonkursā uzvarējusi AS “G4S Latvia” (40103058465) vienojoties par līgumcenu 135 686,40 EUR.

30.11.2018.“Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarējusi SIA “AB Security Solutions” (50003292871) vienojoties par līgumcenu 3 528,00 EUR.