Seminārā izglīto par kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iepirkšanu

Lai veicinātu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iepirkumu, Drošības Nozares Kompāniju Asociācija (DNKA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Iepirkumu uzraudzības biroju un Konkurences padomi 15. septembrī organizēja semināru “Aktualitātes apsardzes pakalpojumu iepirkumos”.

Atbildīgo valsts institūciju eksperti seminārā pastāstīja par jaunākajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, informēja par aizliegtu vienošanos pazīmēm, kā arī uzsvēra nepieciešamību veikt tirgus izpēti, lai nepārkāptu konkurences neitralitātes principus, savukārt apsardzes komersantu speciālisti sniedza ieskatu par drošības auditu veikšanu un jaunāko tehnoloģiju pielietojumu.

“Šogad plānots ieviest Apsardzes darbības reģistru, savukārt nākamajā gadā stāsies spēkā nozīmīgi grozījumi Publisko iepirkumu likumā, tomēr liela loma ir tieši pakalpojumu pircējiem, kuriem rūpīgi jāizvērtē potenciālie pakalpojumu sniedzēji, tādēļ kopīgi ar kompetentajām valsts institūcijām regulāri organizējam izglītojošus pasākumus,’’ norāda DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks. 

Vērzemnieks, vērtējot situāciju iepirkumos, piebilda, ka pasūtītāji kļūst izglītotāki, tiek ņemtas vērā arī apsardzes nozares vadlīnijas un veidoti kvalitatīvāki iepirkumi. Tādējādi šī joma pakāpeniski uzlabojas – zemākā cena vairs nav vienīgais kritērijs un tas būtiski apgrūtina negodprātīgu komersantu dalību.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 50 iepirkumu speciālisti no valsts un pašvaldību iestādēm, un uzņēmumiem. Semināra ieraksts būs pieejams Latvijas Pašvaldību savienības Youtube kontā, kā arī DNKA interneta vietnē.

Semināra ieraksts šeit: https://youtu.be/B46P7a9zZE0